Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh lớp Lãnh đạo cấp phòng chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Nội Dung Tin

Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở dạy môn Khoa học tự nhiên, giáo viên trung học cơ sở dạy môn Lịch sử và Địa lý

Căn cứ quyết định số 2453/QĐ-BGD ĐT ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng giáo viên Tin học dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học;

Căn cứ quyết định số 2454/QĐ-BGD ĐT ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở dạy môn Khoa học tự nhiên;

Căn cứ quyết định số 2455/QĐ-BGD ĐT ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở dạy môn Lịch sử và Địa lý.

Trường ĐH Thủ đô Hà Nội thông báo Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở dạy môn Khoa học tự nhiên, giáo viên trung học cơ sở dạy môn Lịch sử và Địa lý như sau:

1. Bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở dạy môn dạy môn Khoa học tự nhiên

2. Bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở dạy môn dạy môn Lịch sử và Địa lý

3. Hình thức bồi dưỡng: Trực tuyến.

4. Lịch khai giảng: Liên tục hàng tháng

5. Kinh phí: Theo đúng quy định của Trường (Không phát sinh chi phí)

6. Hồ sơ:

- Phiếu đăng ký theo mẫu (TẢI MẪU TẠI ĐÂY)      

- Bằng tốt nghiệp cao nhất (công chứng)

- CCCD/CMTND (công chứng)

- 02 (hai) ảnh 4x6

7. Cấp chứng chỉ: Đại học Thủ Đô Hà Nội

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 0912.241.605 - 0372.230.620

MẪU CHỨNG CHỈ

 

 

Đã Xem: 1401

Keywords: Tuyển sinh, bồi dưỡng, mở lớp, cấp chứng chỉ, giáo viên, trung học cơ sở. dạy các môn, khoa học tự nhên

Bạn nên xem thêm