Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh lớp Lãnh đạo cấp phòng chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Sơ cấp Thư viện - Thiết bị

Thông báo tuyển sinh lớp chứng chỉ sơ cấp Thư viện - Thiết bị trường học

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông tuyển sinh mở các lớp Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Thư viện - Thiết bị trường học như sau:

Xem tiếp »

Tuyển sinh mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Hướng dẫn viên văn hóa

Liên tục tuyển sinh mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Hướng dẫn viên văn hóa hạng II, III, IV trên phạm vi cả nước

Xem tiếp »

Tuyển sinh đại học chính quy ngành Công nghệ thông tin (hệ liên thông)

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (Mã trường: DCQ) là Trường đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường tổ chức tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2022 như sau:

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm