Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh lớp Lãnh đạo cấp phòng chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Sơ cấp Quản lý thiết bị

Tuyển sinh lớp chứng chỉ sơ cấp quản lí thiết bị trường học

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô thông báo triển khai các khóa Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ sơ cấp Quản lý thiết bị trường học như sau:

Xem tiếp »

Mở lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng công tác thư viện cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông

Đối tượng bồi dưỡng: Viên chức kiêm nhiệm công tác thư viện trong các cơ sở giáo dục: Tiểu học, Phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học, THCS, Phổ thông dân tộc bán trú cấp trung học, Phổ thông dân tộc nội trú huyện; THPT, Phổ thông nhiều cấp học,...

Xem tiếp »

Tuyển sinh đại học chính quy ngành Quản lý Nhà nước (hệ liên thông)

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (Mã trường: DCQ) là Trường đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường tổ chức tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2023 như sau:

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm