Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh lớp Lãnh đạo cấp phòng chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Sơ cấp văn thư Lưu trữ

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng ngạch công chức chuyên ngành văn thư

Để bạn đọc dễ tìm hiểu, Trang Anh Edu xin được tóm lược Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng ngạch công chức chuyên ngành văn thư

Xem tiếp »

Tuyển sinh lớp chứng chỉ Văn thư - Lưu trữ

Nhằm đáp ứng nhu cầu chuẩn hóa và bồi dưỡng, nâng cao trình độ trong lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ tại các cơ quan, trường học, doanh nghiệp,...Trường Trung cấp Bách khoa triển khai các khóa Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Văn thư - Lưu trữ. Chi tiết như sau:

Xem tiếp »

Thông báo tuyển sinh lớp chứng chỉ Văn thư - Lưu trữ

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô thông báo triển khai các khóa Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ sơ cấp Văn thư - Lưu trữ . Thông tin chi tiết như sau:

Xem tiếp »

Thông báo tuyển sinh lớp chứng chỉ sơ cấp Văn thư

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô thông báo triển khai các khóa Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ sơ cấp Văn thư. Thông tin chi tiết như sau:

Xem tiếp »

Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Học viện Quản lý giáo dục mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo thông tư 01/2022/TT-BGDĐT ngày 14/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm