Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển đầu bếp Đăng ký thi Tin, Anh trực tuyến Mở lớp đại học ngôn ngữ Anh

Chứng chỉ tiếng Trung

Tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung trình độ A, B, C

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học liên tục tuyển sinh, tổ chức ôn thi và thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Trung) trình độ A, B, C tại Hải Phòng.

Xem tiếp »

Tuyển sinh, ôn thi và tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung trình độ A, B, C

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học các trường đại học liên tục tuyển sinh, tổ chức ôn thi và thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Trung) trình độ A, B, C tại Hải Phòng.

Xem tiếp »

Tuyển sinh, đào tạo, thi và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ tiếng Trung (hoặc tiếng Hoa) trình độ A, B, C

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh liên tục tổ chức tuyển sinh, đào tạo, thi và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ: Tiếng Trung (hoặc tiếng Hoa) trình độ A, B, C - Thông tin chi tiết như sau:

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm