Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Chuẩn CDNN chuyên ngành CNTT, an toàn thông tin

Tuyển sinh mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Công nghệ thông tin và An toàn thông tin (hạng I, II, III, IV)

Liên tục tuyển sinh lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn CDNN đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin

Xem tiếp »

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM (HỆ LIÊN THÔNG)

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (Mã trường: DCQ) là Trường đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường tổ chức tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2022 như sau:

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm