Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển đầu bếp Đăng ký thi Tin, Anh trực tuyến Mở lớp đại học ngôn ngữ Anh

Chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên cao cấp, giảng viên chính, giảng viên

Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

Công ty Giáo dục đào tạo Trang Anh liên kết với trường ĐHSP Hà Nội thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức dạy các cơ sở giáo dục công lập:

Xem tiếp »

Tuyển sinh, đào tạo, cấp chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp, giảng viên chính, giảng viên

Công ty TNHH Giáo dục Đào Trang Anh liên kết với Đại học quốc gia Hà Nội, liên tục tuyển sinh mở lớp "Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp, giảng viên chính, giảng viên"

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm