Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Đăng ký thi Tin, Anh trực tuyến lịch thi

Chứng chỉ NVSP cho nhà giáo dạy trung cấp, dạy cao đẳng

Thông tư quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ trung cấp, cao đẳng

Thông tư này quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ trung cấp, dạy trình độ cao đẳng; mẫu chứng chỉ, mẫu bản sao; in, quản lý phôi; cấp và thu hồi chứng chỉ

Xem tiếp »

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 1, bậc 2 dừng đào tạo từ ngày 28 tháng 3 năm 2013

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp. Chương trình này thay thế Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 1, bậc 2

Xem tiếp »

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tại Hải Phòng

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với các trường đại học sư phạm liên tục tuyển sinh và tổ chức đào tạo các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm tại Hải Phòng

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm