Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Chứng chỉ văn thư lưu trữ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP VĂN THƯ LƯU TRỮ

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô thông báo triển khai các khóa Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ sơ cấp văn thư lưu trữ như sau:

Xem tiếp »

Mở lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng công tác văn thư cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

Liên tục tuyển sinh, mở lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ công tác văn thư cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

Xem tiếp »

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH LUẬT KINH TẾ (HỆ LIÊN THÔNG)

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (Mã trường: DCQ) là Trường đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường tổ chức tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2022 như sau:

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm