Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Chuẩn chức danh giảng viên Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Sửa chữa máy may công nghiệp

Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với Trường Trung cấp sư phạm mẫu giáo nhà trẻ Hà Nội, tuyển sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Xem tiếp »

Tuyển sinh các lớp Hành chính văn thư, Thư viện – Thiết bị trường học, Văn thư-Lưu trữ, Pháp luật, Kỹ thuật chế biến món ăn

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô phối hợp với Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh liên tục tuyển sinh các lớp Hành chính văn thư, Thư viện – Thiết bị trường học, Văn thư-Lưu trữ, Pháp luật, Kỹ thuật chế biến món ăn.

Xem tiếp »

TỔ CHỨC TUYỂN SINH, KHAI GIẢNG, ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ VĂN THƯ LƯU TRỮ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

Công ty TNHH Giáo dục đào tạo Trang ANh tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ văn thư lưu trữ hành chính văn phòng, tuyển sinh toàn quốc, khai giảng hàng tháng

Xem tiếp »

TUYỂN SINH LỚP SƠ CẤP THƯ KÝ VĂN PHÒNG

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh liên tục tuyển sinh lớp sơ cấp nghề thư ký văn phòng

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm