Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Học liệu

Kỹ năng thuyết trình

Thuyết trình được hiểu một cách đơn giản nhất là diễn đạt để cho người khác hiểu rõ được nội dung mình muốn truyền tải.

Xem tiếp »

Kỹ năng giao tiếp ứng xử

Kỹ năng là khả năng của một người thực hiện một công việc nhất định, trong một hoàn cảnh, điều kiện cụ thể để đạt được một mục tiêu nhất định

Xem tiếp »

Giáo trình tin học văn phòng office 2007

Để tạo điều kiện cho học viên tìm kiếm tài liệu học tin học văn phòng, chúng tôi đăng một số giáo trình để các bạn tham khảo

Xem tiếp »

30 NGUYÊN TẮC NHỎ CẦN NHỚ TRONG GIAO TIẾP

Chúng ta không phải thần thánh mà sinh ra đã giỏi giao tiếp. Vậy nên việc chú ý học hỏi là vô cùng quan trọng.

Xem tiếp »

GIÁO TRÌNH KỸ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY NGHỀ

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh trân trọng giới thiệu giáo trình kỹ năng và phương pháp giáo dục nghề nghiệp để các bạn học viên lớp nghiệp vụ sư phạm và những ai có nhu cầu tham khảo

Xem tiếp »

GIÁO TRÌNH PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh trân trọng giới thiệu giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp để các bạn học viên lớp nghiệp vụ sư phạm và những ai có nhu cầu tham khảo

Xem tiếp »

GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC NGHỀ NGHIỆP

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh trân trọng giới thiệu giáo trình Tâm lý học nghề nghiệp để các bạn học viên lớp nghiệp vụ sư phạm và những ai có nhu cầu tham khảo

Xem tiếp »

GIÁO TRÌNH PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh trân trọng giới thiệu giáo trình phương tiện dạy học để các bạn học viên lớp nghiệp vụ sư phạm và những ai có nhu cầu tham khảo

Xem tiếp »

GIÁO TRÌNH LÔGIC HỌC

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh trân trọng giới thiệu giáo trình giáo dục học nghề nghiệp để các bạn học viên lớp nghiệp vụ sư phạm và những ai có nhu cầu tham khảo

Xem tiếp »

GIÁO TRÌNH GIÁO DỤC HỌC NGHỀ NGHIỆP

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh trân trọng giới thiệu giáo trình giáo dục học nghề nghiệp để các bạn học viên lớp nghiệp vụ sư phạm và những ai có nhu cầu tham khảo

Xem tiếp »

Tài liệu ôn tập môn cơ bản (Lớp đại học Thư viện - Thiết bị trường học)

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh trân trọng giới thiệu tài liệu ôn tập môn cơ bản (Lớp đại học Thư viện - Thiết bị trường học, hệ liên thông)

Xem tiếp »

Tài liệu ôn tập môn cơ sở ngành (Lớp đại học Thư viện - Thiết bị trường học)

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh trân trọng giới thiệu tài liệu ôn tập môn cơ sở ngành (Lớp đại học Thư viện - Thiết bị trường học, hệ liên thông)

Xem tiếp »

Tài liệu ôn tập môn chuyên ngành (Lớp đại học Thư viện - Thiết bị trường học)

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh trân trọng giới thiệu tài liệu ôn tập môn chuyên ngành (Lớp đại học Thư viện - Thiết bị trường học, hệ liên thông) của Trường đại học Khoa học (đại học Thái Nguyên)

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm