Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh lớp Lãnh đạo cấp phòng chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Nội Dung Tin

Bổ nhiệm, xếp lương theo TCCD viên chức làm công việc hỗ trợ, phục vụ trong trường học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:3561/BGDĐT-NGCBQLCSGD

V/v bổ nhiệm, xếp lương theo TCCD viên chức làm công việc hỗ trợ, phục vụ trong trường học.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi:  Các sở giáo dục và đào tạo

          Để đảm bảo thống nhất trong công tác quản lý đội ngũ viên chức làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trường chuyên biệt công lập, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thống nhất với Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức làm công việc hỗ trợ phục vụ, cụ thể như sau:

          1. Viên chức làm công tác y tế trường học, có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp bác sĩ, y sĩ quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ được xem xét để bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp bác sĩ, y sĩ.

          2. Viên chức làm công tác thư viện trường học, có đủ tiêu chuẩn của các chức danh nghề nghiệp thư viện quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19 tháng 05 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện được xem xét để bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp thư viện.

          3. Viên chức làm công tác kỹ thuật công nghệ thông tin trong trường học, có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp kỹ sư, kỹ thuật viên quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ được xem xét để bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp kỹ sư, kỹ thuật viên.

          4. Viên chức làm công tác văn thư trong trường học, có đủ tiêu chuẩn của các chức danh nghề nghiệp văn thư quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư được xem xét để bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp ngạch văn thư (quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 14/2014/TT-BNV nêu trên).

          5. Đối với các viên chức làm công tác phục vụ khác đã được bổ nhiệm vào các ngạch công chức hành chính và xếp lương theo quy định tại Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước (Bảng 2) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ, nay tiếp tục được trả lương theo các ngạch, bậc hiện hưởng cho đến khi có quy định mới đối với nhóm đối tượng này.

          Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo phối hợp với sở nội vụ địa phương thực hiện nội dung trong công văn này để tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức làm công việc hỗ trợ, phục vụ trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trường chuyên biệt công lập.

          Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin liên hệ Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, tòa nhà 8c ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội (điện thoại 0436230501) để được giải đáp.

   Nơi nhận:

- Như trên (để t/h);

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, NGCBQLCSGD.

  KT.BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG

(đã kí)

  Nguyễn Vinh Hiển

 

Mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Chuyên ngành y tế

Căn cứ thông tư số 26/2018/TT-BYT ngày 25/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu;

Căn cứ thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/04/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế;

Căn cứ công văn số 3885/BYT-TCCB ngày 22/07/2022 của Bộ Y tế về việc tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế.

Nhằm tạo điều kiện cho các viên chức chuyên ngành Y tế có đủ tiêu chuẩn xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Chúng tôi phối hợp với các cơ sở giáo dục được cấp phép đào tạo, triển khai tuyển sinh các Chương trình bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế. Gồm các chương trình sau:

 

1. Đối tượng tuyển sinh

- Bác sĩ

- Dân số

- Dược sĩ

- Bác sĩ y học dự phòng

- Dinh dưỡng

- Điều dưỡng

- Hộ sinh

- Y tế công cộng

- Kỹ thuật Y

2. Phạm vi tuyển sinh: Cả nước

3. Chương trình, hình thức bồi dưỡng

- Chương trình bồi dưỡng: theo chương trình Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho các chức danh đã được Bộ Y tế ban hành.

- Hình thức bồi dưỡng: Tập trung hoặc trực tuyến, hoặc kết hợp giữa tập trung và trực tuyến tuỳ theo nhu cầu của từng lớp học

- Thời gian mở lớp: Liên tục trong tháng khi có đủ số lượng hồ sơ theo quy định

4. Thủ tục hồ sơ

- Phiếu đăng ký học (theo mẫu); Tải mẫuĐẠI HỌC TRÀ VINH TẠI ĐÂY   ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y- DƯỢC ĐÀ NẴNG TẠI ĐÂY

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp cao nhất;

- Bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân;

- 03 ảnh 3x4 mới chụp không quá 03 tháng (01 ảnh dán vào phiếu đăng ký học, 02 ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh và được gửi kèm theo hồ sơ).

5. Học phí: Theo quy định của đơn vị chủ trì đào tạo

6. Lịch khai giảng và học: Liên tục hàng tháng

7. Chứng chỉ: Kết thúc khóa học, nếu đạt yêu cầu người học được cấp chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y theo đúng quy định hiện hành của Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 0912.241.605 - 0372.230.620

#Tuyển sinh, trực tuyến

#chuẩn chức danh, nghề nghiệp

#Bác sĩ, dược sỹ, y tế công cộng,

#viên chức, trường học

#ngành y tế

Đã Xem: 77

Keywords: Bổ nhiệm, xếp lương, theo TCCD, viên chức, làm công việc hỗ trợ, phục vụ trong trường học

Bạn nên xem thêm