Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Nội Dung Tin

TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON

 

12 nhóm giáo viên bắt buộc phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh

Theo quy định tại Luật Viên chức và các văn bản về chức danh nghề nghiệp giáo viên thì các giáo viên mỗi cấp học phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của hạng đã được bổ nhiệm.

Cụ thể, những đối tượng giáo viên sau bắt buộc phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh:

1. Giáo viên mầm non hạng I - Mã số V.07.02.24: Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng I)

2. Giáo viên mầm non hạng II - Mã số V.07.02.25: Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II)

3. Giáo viên mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26: Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (đối với giáo viên mầm non mới được tuyển dụng vào giáo viên mầm non hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

4. Giáo viên tiểu học hạng I - Mã số V.07.03.27: Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I.

5. Giáo viên tiểu học hạng II - Mã số V.07.03.28: Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II.

6. Giáo viên tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29: Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (đối với giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng vào giáo viên tiểu học hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

7. Giáo viên trung học cơ sở hạng I - Mã số V.07.04.30: Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I.

8. Giáo viên trung học cơ sở hạng II - Mã số V.07.04.31: Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II.

9. Giáo viên trung học cơ sở hạng III - Mã số V.07.04.32: Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III (đối với giáo viên trung học cơ sở mới được tuyển dụng vào giáo viên trung học cơ sở hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

10. Giáo viên trung học phổ thông hạng I - Mã số V.07.05.13: Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng I.

11. Giáo viên trung học phổ thông hạng II - Mã số V.07.05.14: ) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II.

12. Giáo viên trung học phổ thông hạng III - Mã số V.07.05.15: Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III (đối với giáo viên trung học phổ thông mới được tuyển dụng vào giáo viên trung học phổ thông hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

Như vậy, khi giáo viên có nhu cầu thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp thì phải tham gia học để có chứng chỉ bồi dưỡng theo đúng tiêu chuẩn của chức danh.

Căn cứ pháp lý:

Thông tư số: 01/2021/TT-BGDĐT, ngày 02 tháng 02 năm 2021

Thông tư số: 02/2021/TT-BGDĐT, ngày 02 tháng 02 năm 2021

Thông tư số: 03/2021/TT-BGDĐT, ngày 02 tháng 02 năm 2021

Thông tư số: 04/2021/TT-BGDĐT, ngày 02 tháng 02 năm 2021

 

MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

 

Nhằm giúp các thày, cô giáo có đủ điều kiện để xét nâng hạng theo quy định; Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với Trường  Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Sư phạm - Đại học Huế, Đại học Vinh,...  mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Giảng viên, Giảng viên chính, Giảng viên cao cấp

1) Đối tượng bồi dưỡng: Giáo viên các Trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT trong cả nước có nhu cầu.

2) Chương trình, thời gian bồi dưỡng: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

3) Hình thức tổ chức học tập: Học Online

4) Lịch khai giảng: Chủ nhật hàng tuần

5) Học phí toàn khóa học: Theo quy định của các Trường chủ trì (Không phát sinh thêm bất cứ chi phí nào khác)

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh

Trụ sở chính: 223 đường Lý Thánh Tông, Đồ Sơn, Hải Phòng

Website: tranganh.edu.vn Email: tranganh.edu.vn@gmail.com

Điện thoại: 0912.241.605 - 0372.230.620 (ThS. Hoàng Xuân Tửu)

MẪU CHỨNG CHỈ

Đã Xem: 732

Keywords: bồi dưỡng, chuẩn giáo viên mầm non, Giáo viên mầm non hạng II, Giáo viên mầm non hạng III, Giáo viên mầm non hạng I, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Bạn nên xem thêm