Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển đầu bếp Đăng ký thi Tin, Anh trực tuyến Mở lớp đại học ngôn ngữ Anh

Nội Dung Tin

Ban hành chương trình khung đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số (có chữ viết)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Số: 02/2006/QĐ-BGD&ĐT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ (CÓ CHỮ VIẾT)

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Chỉ thị 38/2004/CT-TTg ngày 09/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi;

Theo kết luận của Hội đồng thẩm định Chương trình khung đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số (có chữ viết) ngày 13/10/2005;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình khung đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số (có chữ viết).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chương trình khung kèm theo Quyết định này là cơ sở để biên soạn chương trình cụ thể, tài liệu, sách giáo khoa dùng đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số (có chữ viết).

Điều 3. Các ông (bà) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNguyễn Văn Vọng

 

Tải khung chương trình tại đây

 

Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Tiếng dân tộc thiểu số

 

Hiện nay, tiếng dân tộc thiểu số đã được đưa vào giảng dạy trong nhà trường; là yêu cầu bắt buộc đối với công chức cấp xã, phường, thị trấn công tác tại vùng có dân tộc thiểu số sinh sống (căn cứ Khoản đ, Điều 2, Thông tư 06/2012/TT-BNV).

 

Trong thi tuyển công chức, tiếng dân tộc thiểu số thay thế cho môn thi ngoại ngữ đối với người dự tuyển vào vị trí làm việc yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc thiểu số (Căn cứ Khoản 3, Điều 8, Nghị định số 24/2010/NĐ – CP và Khoản 4, Điều 7, Nghị định số 29/2012/NĐ – CP).

 

Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số là một trong những điều kiện miễn thi ngoại ngữ trong các kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính đối với công chức làm việc ở vùng dân tộc thiểu số (căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BNV).

 

Đồng thời, do nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa khu vực đồng bào dân tộc ít người, nhiều cơ quan đơn vị có nhu cầu tuyển dụng cán bộ sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số (Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel, các đài phát thanh truyền hình, tòa soạn, phòng ban dân tộc, văn hóa…).


Đáp ứng nhu cầu về đào tạo, cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số, Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với: Trung tâm nghiên cứu – đào tạo ngôn ngữ và văn hóa dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc – Trường Đại học Khoa học và Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tỉnh Điện Biên; Liên tục tổ chức khóa đào tạo, cấp chứng chỉ Tiếng dân tộc thiểu số - Bao gồm:

1) Tiếng Tày - Nùng

2) Tiếng Mông

3) Tiếng Thái

4) Tiếng Dao Thanh Phán

 

- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân có nhu cầu học và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số.

- Chương trình học: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Địa điểm học:

+ Tại Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh

+ Tại địa phương có nhu cầu

 

- Chứng chỉ đào tạo sau khóa học: Tốt nghiệp học viên được cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số (Phôi chứng chỉ do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp, có giá trị sử dụng trên phạm vi cả nước, không thời hạn)

- Dự kiến khai giảng: Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần

- Hồ sơ đăng ký gồm:

+ 02 CMTND photo

+ 01 Đơn đăng ký học (tải mẫu đơn tại đây)

+ 02 ảnh 4x6 (Ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh sau ảnh)


Tập thể và cá nhân có nhu cầu xin liên hệ:

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh

Trụ sở chính: Số 223 Lý Thánh Tông, Q. Đồ Sơn, TP. Hải Phòng

Điện  thoại  liên  hệ: 0912.241.605 (Thày Tửu)

Website: tranganh.edu.vn

Đã Xem: 122

Keywords: Ban hành, chương trình khung, đào tạo giáo viên, dạy tiếng dân tộc thiểu số

Bạn nên xem thêm