Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Chuẩn chức danh giảng viên Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Nội Dung Tin

Giáo viên ngoại tình có thể bị buộc thôi việc

Đây là nội dung được đông đảo người dân quan tâm tại Nghị định 112/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ 20/9/2020) về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó:

Hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với viên chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng trong trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về dân số, hôn nhân và gia đình. Trường hợp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng viên chức có thể bị kỷ luật buộc thôi việc.

Vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại đặc biệt lớn, phạm vi tác động sâu rộng đến toàn xã hội, gây dư luận đặc biệt bức xúc trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm mất uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.

Như vậy, trường hợp viên chức có hành vi vi phạm pháp luật hôn nhân và gia đình (bao gồm hành vi ngoại tình) có thể bị kỷ luật buộc thôi việc nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đây, theo Nghị định 27/2012/NĐ-CP không có quy định cụ thể về việc xử lý kỷ luật viên chức có hành vi ngoại tình, chỉ khi ngoại tình dẫn đến bị phạt tù mà không được hưởng án treo thì viên chức mới bị kỷ luật buộc thôi việc.

Cũng theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP hình thức kỷ luật buộc thôi việc cũng áp dụng đối với viên chức có hành vi vi phạm thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với viên chức quản lý hoặc cảnh cáo đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý mà tái phạm;

- Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 16 Nghị định này;

- Viên chức quản lý có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định này;

- Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Nghiện ma túy, đối với trường hợp này phải có xác nhận của cơ sở y tế hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền.

(Theo thư viện pháp luật)

Đã Xem: 91

Keywords:

Bạn nên xem thêm