Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh lớp Lãnh đạo cấp phòng chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Nội Dung Tin

Mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Chuyên ngành y tế

Căn cứ thông tư số 26/2018/TT-BYT ngày 25/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu;

Căn cứ thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/04/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế;

Căn cứ công văn số 3885/BYT-TCCB ngày 22/07/2022 của Bộ Y tế về việc tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế.

Nhằm tạo điều kiện cho các viên chức chuyên ngành Y tế có đủ tiêu chuẩn xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Chúng tôi phối hợp với các cơ sở giáo dục được cấp phép đào tạo, triển khai tuyển sinh các Chương trình bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế. Gồm các chương trình sau:

 

1. Đối tượng tuyển sinh

- Bác sĩ

- Dân số

- Dược sĩ

- Bác sĩ y học dự phòng

- Dinh dưỡng

- Điều dưỡng

- Hộ sinh

- Y tế công cộng

- Kỹ thuật Y

2. Phạm vi tuyển sinh: Cả nước

3. Chương trình, hình thức bồi dưỡng

- Chương trình bồi dưỡng: theo chương trình Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho các chức danh đã được Bộ Y tế ban hành.

- Hình thức bồi dưỡng: Tập trung hoặc trực tuyến, hoặc kết hợp giữa tập trung và trực tuyến tuỳ theo nhu cầu của từng lớp học

- Thời gian mở lớp: Liên tục trong tháng khi có đủ số lượng hồ sơ theo quy định

4. Thủ tục hồ sơ

- Phiếu đăng ký học (theo mẫu); 

Tải mẫuĐH TRÀ VINH TẠI ĐÂY 

Tải mẫu ĐH KỸ THUẬT Y- DƯỢC ĐÀ NẴNG TẠI ĐÂY

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp cao nhất;

- Bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân;

- 03 ảnh 3x4 mới chụp không quá 03 tháng (01 ảnh dán vào phiếu đăng ký học, 02 ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh và được gửi kèm theo hồ sơ).

5. Học phí: Theo quy định của đơn vị chủ trì đào tạo

6. Lịch khai giảng và học: Liên tục hàng tháng

7. Chứng chỉ: Kết thúc khóa học, nếu đạt yêu cầu người học được cấp chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y theo đúng quy định hiện hành của Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 0912.241.605 - 0372.230.620

 

MẪU CHỨNG CHỈ

#Tuyển sinh, khai giảng, mở lớp

#Chuẩn chức danh nghề nghiệp ngành y tế

# Bác sĩ,  #Trang Anh Training Educaiton, #Trang Anh Edu

#Dân số, #Trang Anh Training Educaiton, #Trang Anh Edu

#Dược sĩ,  #Trang Anh Training Educaiton, #Trang Anh Edu

#Bác sĩ y học dự phòng,  #Trang Anh Training Educaiton, #Trang Anh Edu

#Dinh dưỡng,  #Trang Anh Training Educaiton, #Trang Anh Edu

#Điều dưỡng,  #Trang Anh Training Educaiton, #Trang Anh Edu

#Hộ sinh,  #Trang Anh Training Educaiton, #Trang Anh Edu

#Y tế công cộng,  #Trang Anh Training Educaiton, #Trang Anh Edu

#Kỹ thuật Y,  #Trang Anh Training Educaiton, #Trang Anh Edu

Đã Xem: 1985

Keywords: Tuyển sinh, chuẩn chức danh, nghề nghiệp, Bác sĩ, viên chức, ngành y tế

Bạn nên xem thêm