Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển đầu bếp Đăng ký thi Tin, Anh trực tuyến Mở lớp đại học ngôn ngữ Anh

Nội Dung Tin

Tuyển sinh, ôn thi và tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung trình độ A, B, C

Triển khai thực hiện Luật viên chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng về quản lý viên chức, năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ đã ban hành các Thông tư liên tịch (TTLT) quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, Tiểu học, THCS và THPT công lập (TTLT số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, TTLT số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, TTLT số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, TTLT số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV). 

Theo quy định cán bộ, giáo viên phải đạt chuẩn về trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ của cán bộ, công chức và viên chức được quy định theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014). 

Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt chuẩn theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO, KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ TRÌNH ĐỘ ABC

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ các trường đại học liên tục tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ  tiếng Anh, tiếng Trung,... Các chứng chỉ này là một trong những tài liệu cần phải có để hoàn thiện hồ sơ thi tuyển, thi thăng hạng công chức, viên chức.

1) Đối tượng: Các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

2) Các loại chứng chỉ tuyển sinh, đào tạo và tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ:

* Chứng chỉ Ngoại ngữ trình độ A: Chứng chỉ này được công nhận tương đương chứng chỉ bậc 1 khung 6 bậc của Việt Nam khi thi tuyển công chức, viên chức. (Theo công văn số 6089/GDĐT, ngày 27/10/2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo)

* Chứng chỉ Ngoại ngữ trình độ  B: Chứng chỉ này được công nhận tương đương chứng chỉ bậc 2 khung 6 bậc của Việt Nam khi thi tuyển công chức, viên chức. (Theo công văn số 6089/GDĐT, ngày 27/10/2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo)

*  Chứng chỉ Ngoại ngữ trình độ C: Chứng chỉ này được công nhận tương đương chứng chỉ bậc 3 khung 6 bậc của Việt Nam khi thi tuyển công chức, viên chức. (Theo công văn số 6089/GDĐT, ngày 27/10/2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo)

3) Thời gian thi: Ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần

4) Địa điểm thi: 

- Tại Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ các trường đại học chủ trì

- Tại Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh

- Tại cơ quan, doanh nghiệp, trường học,...(đủ điều kiện về số lượng thí sinh đăng ký dự thi, cơ sở vật chất,...)

5) Hồ sơ đăng ký: 

- Đơn đăng ký dự thi (tải mẫu tại đây)

- 02 ảnh 4cm x 6cm (ghi rõ họ và tên, ngày sinh, nơi sinh phía sau ảnh)

- 01 bản photo CMND

Hồ sơ đăng ký dự kiểm tra phải được đựng trong một phong bì, bên ngoài ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ của người đăng ký dự kiểm tra, danh mục giấy tờ trong hồ sơ.

6) Chứng chỉ tốt nghiệp: Thí sinh thi đạt kết quả được cấp chứng chỉ ngoại ngữ, phôi của Bộ Giáo dục - Đào tạo, do các trường đại học được Bộ giáo dục và Đào tạo cấp phép, cấp chứng theo đúng quy định cấp phát văn bằng chứng chỉ của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh

Địa chỉ: Số 223 Lý Thánh Tông, Quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

Website: tranganh.edu.vn,    Email: tranganh.edu.vn@gmail.com

Hotline: 0912241605 (thày Hoàng Xuân Tửu)

 

 

 

Thi chứng chỉ tiếng Trung tại Hải Phòng, chứng chỉ tiếng Trung, chứng chỉ tiếng Trung trình độ A, chứng chỉ tiếng Trung trình độ B, chứng chỉ tiếng Trung trình độ C, chung chi tieng trung tinh do A, chung chi tieng trung trinh do B, chung chi tieng Trung trinh do c, chứng chỉ tiếng Trung cho công chức, chứng chỉ tiếng Trung cho viên chức, chứng chỉ tiếng Trung phôi của bộ, chứng chứng chỉ phôi bộ Giáo dục và Đào tạo, thi chứng chỉ tiếng Trung ở đâu, chung chi, tieng trung, chuẩn cong chức, chuan vien chúc, ngoai ngu hai, chung chi ngoai ngu hai, chúng chỉ Trung văn Hai Phong, CHỨNG CHỈ TIẾN tRUNG, CHUNG CHI TIENG TRUNG, TAI HAI PHONG, chứng chỉ tiếng Tung, học chứng chỉ tiếng Trung, thi chứng chỉ tiếng Trung, chứng chỉ tiếng Trung phôi Bộ Giáo dụ Đào tạo, chứng chỉ tiếng Trung chuẩn, chứng chỉ tiếng Trung cho giáo viên, chứng chỉ tiếng Trung tại Hải Phòng, học chứng chỉ tiếng Trung ở đâu, địa chỉ học chứng chỉ tiếng Trung tốt nhất, chung chi, tieng Trung, tieng Trung A, tieng Tung B, tieng trung C.

Đã Xem: 905

Keywords: Tuyển sinh, ôn thi, thi, chứng chỉ, tiếng trung, trình độ A, trình độ B, trình độ C, ngoại ngữ, thứ hai, giáo viên, tiếng anh, THCS, THPT, Tiểu học, học tiếng trung ở đâu, học tiếng trung tại Hải Phòng

Bạn nên xem thêm