Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh lớp Lãnh đạo cấp phòng chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Nội Dung Tin

Tiêu chuẩn bồi dưỡng về ngoại ngữ đối với các ngạch công chức chuyên ngành Hành chính

Căn cứ thông tư  2/2021/TT-BNV, ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ: “ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Để bạn đọc dễ tìm hiểu, Trang Anh Edu xin được tóm lược Tiêu chuẩn các ngạnh công chức chuyên ngành hành chính như sau:

1) Ngạch Chuyên viên cao cấp

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác;

b) Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền;

c) Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

d) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2) Ngạch Chuyên viên chính

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

c) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

3) Ngạch Chuyên viên

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên.

c) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

ThS. Hoàng Xuân Tửu

 

 

Thông báo tổ chức ôn, thi chứng chỉ tiếng Anh A2, B1, B2, C1 khung tham chiếu châu âu (CEFR)

1). Đối tượng:

a) Học sinh, sinh viên các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học

b) Du học, Du lịch, Định cư khối Châu Âu...;

c) Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (Công an, Bộ đội, Hải Quan, Thuế, Ngân Hàng, Kho Bạc, Y tế, Giáo viên, Công chức hành chính,…)

2) Lịch thi: 

3) Đơn vị cấp chứng chỉ: Học viện Bright online LLC (Hoa Kỳ)

4) Hình thức: Trực tuyến

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 0912.241.605 - 0372.230.620

MẪU CHỨNG CHỈ

-----------------------------------

chung chi, #tieng anh, #khung chau au, #chung chi A2, # chung chi B1, #chung chi C1, #chung chi C2

Đã Xem: 36

Keywords: Tiêu chuẩn, đào tạo, bồi dưỡng, ngoại ngữ, tin học, công chức, hành chính

Bạn nên xem thêm