Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Nội Dung Tin

Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Căn cứ quy định tại thông tư số 2/2021/TT-BNV, ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

 

1. Các ngạch công chức chuyên ngành hành chính:

a) Chuyên viên cao cấp

Mã số: 01.001

b) Chuyên viên chính

Mã số: 01.002

c) Chuyên viên

Mã số: 01.003

d) Cán sự

Mã số: 01.004

đ) Nhân viên

Mã số: 01.005

2. Các ngạch công chức chuyên ngành văn thư:

a) Văn thư viên chính

Mã số: 02.006

b) Văn thư viên

Mã số: 02.007

c) Văn thư viên trung cấp

Mã số: 02.008

 

2. Tiêu chuẩn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính về Công nghệ thông tin, Ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước:

2.1. Ngạch Chuyên viên cao cấp

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

2.2. Ngạch Chuyên viên chính

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

2.3. Ngạch Chuyên viên

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên.

 

Để đáp ứng nhu cầu chuẩn hóa về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ và  bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn vị trí việc làm của các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp các cơ sở Giáo dục liên tục khai giảng các lớp bồi dưỡng ôn và thi cấp chứng chỉ như sau:

 

1) Ôn và thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản: Thông tin chi tiết xin mời nhấp vào đường link dưới đây để xem trên website:

http://tranganh.edu.vn/tin-tuc/chung-chi-ung-dung-cnttcb.html

 

2) Ôn và thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh B1 (bậc 3) B2 (bậc 4): Thông tin chi tiết xin mời nhấp vào đường link dưới đây để xem trên website:

http://tranganh.edu.vn/tin-tuc/on-thi-chung-chi-tieng-anh-cambridge-international.html

 

3) Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên: Thông tin chi tiết xin mời nhấp vào đường link dưới đây để xem trên website:

http://tranganh.edu.vn/tin-tuc/chung-chi-ngach-chuyen-vien.html

 

4) Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính: Thông tin chi tiết xin mời nhấp vào đường link dưới đây để xem trên website:

http://tranganh.edu.vn/tin-tuc/chung-chi-ngach-chuyen-vien-chinh.html

 

5) Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước  lãnh đạo cấp phòng và tương đương: Thông tin chi tiết xin mời nhấp vào đường link dưới đây để xem trên website:

http://tranganh.edu.vn/tin-tuc/chung-chi-lanh-dao-cap-phong.html

 

HỌC VIÊN CÓ NHU CẦU XIN LIÊN HỆ: 0912.241.605 - 0372.230.620 (Thày Hoàng Xuân Tửu - Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh, để được hỗ trợ tốt nhất)

Đã Xem: 165

Keywords: Tuyển sinh, chứng chỉ, Tin học, ngoại ngữ, bồi dưỡng, chuyên viên chính, ngạch chuyên viên chính

Bạn nên xem thêm