Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Đăng ký thi Tin, Anh trực tuyến lịch thi

Sư phạm mầm non

Khai giảng lớp bồi dưỡng chuẩn giáo viên mầm non tại Hải Phòng

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với Trường đại học Giáo dục - ĐHQGHN khai giảng lớp đào tạo chuần giáo viên mầm non theo chức danh nghề nghiệp tại Hải Phòng

Xem tiếp »

TỔ CHỨC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON

Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Trang Anh phối hợp với Trường đại học Giáo dục - ĐHQGHN liên tục tuyển sinh mở các lớp đào tạo chuần giáo viên mầm non theo chức danh nghề nghiệp trên địa bàn cả nước

Xem tiếp »

Thông báo tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non tư thục

Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, liên tục tuyển sinh, mở lớp bồi dưỡng và cấp "Chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non tư thục"

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm